ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

         ในยุคปัจจุบันไม่ว่า จะที่ไหน เรามักจะมองเห็นเจ้าคอมพิวเตอรเป็นหัวใจหลักในการทำงาน หลายๆคนคงทำงานไม่ได้หากไม่มีคอมพิวเตอร์ วันนี้โซนซ่าจะมาขอพูดถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอรและความสำคัญของมันให้เราได้รู้กัน
คอมพิวเตอร์
  
        คุณทราบไหมว่า คำว่า คอมพิวเตอร์ มีการเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1613 ตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำไป และไม่ได้ใช้กับเจ้า คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จัก หากแต่ใช้กับคน ที่มีความสามารถด้านการคำนวน หรือ คาดการณ์ เห็นหรือยังว่ามันมีประโยชน์ข้อแรกคืออะไร เพราะเจ้าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ด้านการคำนวน เลยใช้ชื่อว่า คอมพิวเตอร์ ที่เหมือนคำที่เริ่มใชกับคนที่เก่งเรื่องการคำนวนยังไงล่ะ
         คุณทราบไหมว่าคอมพิวเตอร์ตามภาษาไทย เรียกว่า "คณิตกรณ์" โดยใน พจนานุกรม ศัพท์คอมพิวเตอร์ ของไทย ระบุเกี่ยวกับกับ คณิตกรณ์ เอาไว้ว่า
อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้
ทำให้สามารถทำงานไปได้โดยอัตโนมัติ ด้วยความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณ หรือการทำงานต่างๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (Main Frame) ขนาดกลาง (Mini Computer) และขนาดเล็ก (Micro Computer) ซึ่งเป็นขนาดที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
     คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนั้น มีชื่อที่ใช้เรียกกันโดยทั่วไปว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer - PC)
ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่างๆรวมทั้งใช้ในการสื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณ ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า แล้วเจ้าคอมพิวเตอร์มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะ

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1. ประโยชน์ทางด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างมากในด้านการศึกษาเช่น
       -  สำหรับ เป็นอุกรณ์ ในการค้นหาข้อมูล (ใช้คู่กับระบบเครื่อข่าย Internet)
       -  การศึกษาออนไลน์
       -  การเก็บข้อมูลด้านการศึกษา จะเห็นได้ว่ายุคปัจจุบัน มีการเก็ขข้อมูลการศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์ เพราะหากมีคอมพิวเตอร์แล้ว ต้นทุนการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ จะถูกกว่าการทำหนังสือ และง่ายต่อการแจกจ่ายความรู้ ดังจะเห็นได้จากระบบ e-learning ที่มีการแบ่งปั่นข้อมูลด้านการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. การใช้งานทางภาครัฐ คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทอย่างมากในภาครัฐ เพราะเป็นสือเก็บและแจกจ่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ ทะเบียนรถ , ประวัติ ประวัติอาชญากร , ระบบประกันสังคม , เก็บข้อมูลงานดและอื่นๆอีกมากมาย
3. ประโยชน์ทางด้านธุระกิจ ในทางด้านธุระกิจ ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย และ สำคัญไม่แพ้ด้านอื่นๆ ตัวอย่างของความสำคัญของคอมพิวเตอรในด้านธุระกิจคือ
       -  สถาบันการเงิน การออนไลน์ระบบ ATM การเก็บข้อมูลของลูกค้า
       -  สายการบิน เก็บข้อมูล , สำรองที่นั่งผ่านการเชื่อต่อจากอินเตอร์เน็ต
4. เพื่อความบันเทิง การเข้าสู้ระบบอินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง และอื่นอีกมากมาย
         นี้เป็นเพียงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆที่ยกมาให้เห็นถึงประโยชน์ของมันกัน การใช้งานคอมพิวเตอร์ เราควรใช้ประโยชน์ของมันให้คุ้มค่า อย่าใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง หลายคนใช้คอมพิวเตอร เพียงแค่ความบันเทิง หากมากจนเกินไปอาจเป็นข้อเสีย จงใช้งานมัน ให้เกิดประโยชน์อย่าใช้สิ่งที่มีประโยชนมากมาย แต่เป็นโทษต่อตัวเอง เพราะใช้ผิดวิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น